Engagemang och prestation är en av de mest strategiska frågeställningarna inom HR just nu samtidigt som allt fler kritiska röster höjs mot målstyrning och utvecklingssamtal. Denna kurs erbjuder dig ett helhetsperspektiv på trenderna, behoven och möjligheterna att utveckla verksamhetens tillvägagångssätt inom prestationsstyrning och öka både genomförandekraften i verksamheten och medarbetarnas engagemang och prestation i vardagen.

 

Många organisationer och verksamheter känner ett starkt behov av, eller är redan i gång med, att ändra sina processer för målstyrning och utvecklingssamtal. Speciellt de verksamheter som tidigt anammade best-practice inom Performance Management har nu börjat experimentera med ett nytt tänk som kallas Performance Development.

Det behövs alltså ett nytt sätt att diskutera mål, förväntningar och utveckling.

 • Framgångsrika verksamheter styrs på värderingar och syfte, inte bara på resultat
 • Mycket av dagens arbete drivs och genomförs i team där medarbetare tar ett stort ansvar
 • Ledare och medarbetare har ökade förväntningar på återkoppling och stöd i vardagen när omvärlden förändras allt snabbare
 • Verksamheter och medarbetare behöver utvecklas löpande för att möta vardagens utmaningar och förändringar i arbetssätt

 

Det nya tillvägagångssättet inom mål- och utvecklingssamtal handlar inte om uppdatering av frågeställningar eller formulär. Performance Development handlar om dialog, löpande återkoppling och uppdatering, transparens i mål och feedback och ett coachande förhållningssätt där det mesta av fokus läggs framåt i tiden istället för att lägga tid på bakåtblickande, (bort)förklaringar, utvärdering och jämförelse mellan medarbetare. Ett konstruktivt, utvecklande och engagerande tillvägagångssätt helt enkelt, som säkerställer att verksamhetens och medarbetarnas fokus, prestation och utveckling riktas mot de gemensamma målen. I mångt och mycket är detta en skillnad i såväl process och rutiner som i förhållningssätt som utgör grunden för skapandet av en hel ny prestationskultur som ökar verksamhetens förmåga att genomföra strategin och engagera och utveckla alla ledare och medarbetare

 

För att förstå behoven och möjligheterna samt skapa förutsättningar för att uppnå de önskade resultat och effekter kopplade till skiftet från Performance Management till Performance Development fokuserar kursen på att förstå vilka utvecklingar som påverkar våra verksamheter och medarbetare, vad det nya tänket handlar om egentligen, samt hur man går tillväga för att skapa en process, en rutin, ett förhållningssätt som känns givande och utvecklande för alla samtidigt som vi utvecklar en god verksamhetskultur

 

Du kommer att få med dig modeller, checklistor och många goda inspel från kursledare och de övriga deltagarna. Under utbildningen läggs stor vikt på praktiska exempel och samtal mellan deltagarna för att dela erfarenheter och tillsammans identifiera utmaningar och möjligheter.

 

Kursupplägg

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Trenderna i omvärlden som påverkar Performance Management
 • Verksamhetens perspektiv: från strategi till genomförande
 • Medarbetarnas perspektiv: engagemang, ansvar och utveckling
 • Styrkor och svagheter i det traditionella sättet
 • De nya tillvägagångssätten inom Performance Development
 • Hur skapas en hållbar och högpresterande kultur?
 • Hur kommer man bäst igång med Performance Development?

 

Kurslitteratur som ingår i avgiften. I priset ingår även för-, eftermiddagsfika samt lunch.

Björn Haring har 20 års konsulterfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus på strategi och styrning, organisationsutveckling och HR-frågor där medarbetarnas engagemang har stått centralt. Björn har stor erfarenhet av att utforma strategier och utveckla verksamheten genom att skapa effektiva organisationer, involvera medarbetare, och utveckla ledarskap och kultur.

 

Björn är seniorkonsult på Stardust Consulting och har tidigare arbetat på PwC och PA Consulting. Som konsult har Björn arbetet med både privata och offentliga verksamheter i Sverige och utomlands. Björn är utbildad ekonom med fokus på strategi och organisation och har dessutom en examen inom HR samt en grund i beteendevetenskap.

Har du frågor? Kontakta mig:

 • Tobias Odervång
  Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

Datum: 9 april 2019

Plats: Stockholm

Kursledare: Björn Haring, Stardust Consulting

Tid: 09.00-17.00

Pris: 7 900 SEK ex moms

OBS! Är du medlem får du rabatt.

Din medlemsrabatt är följande:

HR BAS: 20% rabatt på ord.pris

HR PRO: 30% rabatt på ord.pris

Bli medlem »

Start typing and press Enter to search