Förändringar inom löneområdet

Från och med 2017 ska lönekartläggning genomföras varje år i alla organisationer med fler än tio medarbetare. Nya krav ställs också på kvalitativt genomförda lönesamtal i samband med den nya föreskriften. Dessutom ökar konkurrensen om kompetens vilket påverkar lönesättningen. Dessa och fler förändringar inom löneområdet kräver att du som är ansvarig för lönebildning arbetar långsiktigt och strategiskt och belyser detta ur ett verksamhetsperspektiv.

Kursinnehåll

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

  • Vad som påverkar vår syn på lön och löneutveckling idag
  • Lön – en prioriterad verksamhetsfråga utifrån samband mellan mål, prestation och resultat
  • Behovet av förankrade och verksamhetsanpassade lönekriterier för att uppnå måluppfyllelse och arbetsglädje
  • Vad är prestation och hur mäter vi det? Individuell lön kopplat till prestation
  • Lönesättande chef, AG, HR och facklig part, mandat och roller
  • Lönesättande samtal – upplägg, genomförande och utvärdering
  • Framtidens utmaningar inom HR-processen lön

Ingår för dig som är HR PRO-medlem!

Datum: 3 april 2019

Plats: Stockholm

Kursledare: Ann-Marie Strandell, Sysarb

Tid: 09.00-17.00

Pris: 7 900 SEK ex moms

Datum: 22 maj 2019

Plats: Göteborg

Kursledare: Ann-Marie Strandell, Sysarb

Tid: 09.00-17.00

Pris: 7 900 SEK ex moms

OBS!
Med ett HR PRO medlemskap i Sveriges HR Förening ingår denna utbildning utan extra kostnad.
Är du istället HR BAS-medlem får du 20% rabatt och betalar 6 320 SEK ex moms.

Bli medlem »

ann-marie-strandell-strategisk-lonebildning

Ann-Marie Strandell är konsult och senior rådgivare inom företaget Sysarb Group AB. Hon har arbetat med lönebildning de senaste 20 åren och är idag tillsammans med sina kollegor marknadsledande inom lönekartläggning.

Har du frågor? Kontakta mig:

  • Tobias Odervång
    Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

Start typing and press Enter to search