Lönebildning spelar en stor roll i verksamhetens övergripande resultat. Under den här endagsutbildningen kommer du få ökade kunskaper om hur lönebildning bidrar till lönsamhet och effektivitet i en organisation. Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för lönebildning och vill stärka din förmåga att arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor som lönestruktur och lönerelationer.

Förändringar inom löneområdet

Från och med 2017 ska lönekartläggning genomföras varje år i alla organisationer med fler än tio medarbetare. Nya krav ställs också på kvalitativt genomförda lönesamtal i samband med den nya föreskriften. Dessutom ökar konkurrensen om kompetens vilket påverkar lönesättningen. Dessa och fler förändringar inom löneområdet kräver att du som är ansvarig för lönebildning arbetar långsiktigt och strategiskt och belyser detta ur ett verksamhetsperspektiv.

Utbildningens innehåll

  • Vad som påverkar vår syn på lön och löneutveckling idag
  • Lön – en prioriterad verksamhetsfråga utifrån samband mellan mål, prestation och resultat
  • Behovet av förankrade och verksamhetsanpassade lönekriterier för att uppnå måluppfyllelse och arbetsglädje
  • Vad är prestation och hur mäter vi det? Individuell lön kopplat till prestation
  • Lönesättande chef, AG, HR och facklig part, mandat och roller
  • Lönesättande samtal – upplägg, genomförande och utvärdering
  • Framtidens utmaningar inom HR-processen lön

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med lönebildning på strategisk nivå eller vill utveckla dina kunskaper för att kunna göra det.

Kommentarer från deltagare om utbildningen i strategisk lönebildning

– ”Kunnig och rutinerad lärare. Bra med en liten grupp, lättare att diskutera och få input från olika verksamheter då”!
– ”Mycket bra med liten grupp och att vi diskuterade under kursens gång. Jättebra och mycket erfaren kursledare”.

Tidigare deltagare har gett utbildningen 4,5 av 5 stjärnor.

Ingår för dig som är HR PRO-medlem!

Ann-Marie Strandell är konsult och senior rådgivare inom företaget Sysarb Group AB. Hon har arbetat med lönebildning de senaste 20 åren och är idag tillsammans med sina kollegor marknadsledande inom lönekartläggning.

Datum: 8 september

Plats: Stockholm

Kursledare: Ann-Marie Strandell

Tid: 09.00-17.00

Pris: 6 900 ex moms

 

Anmäl dig här »

Datum: 10 november

Plats: Göteborg

Kursledare: Ann-Marie Strandell

Tid: 09.00-17.00

Pris: 6 900 ex moms

 

Anmäl dig här »

OBS!
Med ett HR PRO medlemskap i Sveriges HR Förening ingår denna utbildning utan extra kostnad.
Är du istället HR BAS-medlem får du 20% rabatt på ordinarie pris.

Bli medlem »