En utbildning för dig som vill uppdatera dig om hur rekrytering till företag och organisationer fungerar idag. Förutsättningarna för rekrytering förändras kontinuerligt och det är viktigt att vara uppdaterad för att lyckas, både som arbetsgivare och arbetstagare.

Hur fungerar marknadsplatsen där arbetsgivare och arbetstagare möts? Vi pratar om aktuella förändringar på arbetsmarknaden som påverkar inblandade parter och vi pratar om trender i rekryteringssammanhang. Vi ger dig input kring hur arbetsgivarna kan bli mer attraktiva för arbetstagarna och hur arbetstagarna kan bli mer framgångsrika i rekryteringssammanhang.

Vi kommer också att prata om hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för de trepartssamarbeten som rekrytering med extern partner innebär.

 

Vi kommer att beskriva kompetensförsörjning till företag och organisationer utifrån ett rekryteringsperspektiv.
Vi belyser marknadsplatsen där båda parterna, arbetsgivare och arbetstagare, möts.
Vi kommer att prata om

  • aktuella förändringar på arbetsmarknaden som påverkar båda parter
  • trender i rekryteringssammanhang
  • hur arbetsgivarna blir attraktiva i ögonen på arbetstagarna
  • framgångsfaktorer för arbetstagare i rekryteringssammanhang

Föredraget hålls i interaktiv form där deltagarna bjuds in att aktivt delta, debattera och bidra med egna erfarenheter.

Ingår för dig som är HR PRO-medlem!

Stockholm 15 maj

09.00-12.00

Anmäl dig här »

OBS!
Med ett HR PRO medlemskap i Sveriges HR Förening ingår denna utbildning utan extra kostnad.
Är du istället HR BAS-medlem får du 20% rabatt och betalar 3 120 SEK ex moms.

Bli medlem »

Lotta Belfrage-Palmqvist och Peter Palmqvist driver tillsammans rekryteringsbyrån Constatera. Deras specialistkompetens är Rekrytering (via search och/eller annonsering), Interim management och Second opinions av chefer, ledningsgruppsmedlemmar, strategiska nyckelpersoner samt kvalificerade specialister. Kunder återfinns i både privat och offentlig sektor.

Kursledare: Lotta Belfrage-Palmqvist och Peter Palmqvist

Tid: 09.00-12.00

Pris: 3 900 SEK ex moms

Har du frågor? Kontakta mig:

  • Tobias Odervång
    Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

Start typing and press Enter to search