Praktiskt miljöarbete för HR

Arbetsmiljöarbetet är ett komplext område och är något som en HR konsult förväntas kunna för att se till att arbetet bedrivs i enlighet med lagar, förordningar, och evidensbaserad praktik. Man ska också kunna det praktiska handlaget för att stötta chefer i frågor som rör rehabilitering, risk- och konsekvensbedömningar, alkohol och drogfrågor mm.
Arbetsmiljöarbetet inom en organisation är också något som är centralt i arbetet med att skapa förutsättningar för långsiktigt hälsosamma arbetsplatser där människor kan prestera och må bra. En av HR-organisationens viktigaste arbetsuppgifter.
Sveriges HR förening har tillsammans med Sveriges företagshälsor tagit fram en utbildning i grundläggande arbetsmiljökunskap med utgångspunkt i de arbetsmiljörelaterade arbetsuppgifter en HR konsult har i början av sin karriär. Utbildningen ska också beröra lagstiftning, centrala begrepp inom arbetsmiljöområdet och hur HR:s roll i arbetsmiljöarbetet ser ut.
Utbildningen fokuserar på de centrala delarna i organisationens arbetsmiljöarbete och på hur teoretiska begrepp och forskning omsätts i praktisk handling ute bland chefer och medarbetare. Hur HR på bästa sätt stöttar i arbetsmiljöarbetet och hur samspelet mellan chef, HR och företagshälsovården bör se ut för att skapa bästa möjliga effekt. Vad begrepp som arbetsförmågebedömning och förstadagsintyg egentligen betyder och hur arbetet kan delas in i aktiviteter som är hälsofrämjande, förebyggande eller återskapande.

Efter utbildningen kommer du att ha en god förståelse för:

  •  Lagar och avtal på arbetsmiljöområdet
  •  Centrala begrepp inom arbetsmiljöområdet
  • Kunskaper om hur arbetet bedrivs effektivt inom de mest centrala processerna i en organisations arbetsmiljöarbete
  • Den senaste forskningen inom centrala områden och var den senaste kunskapen utvecklas.

Ingår för dig som är HR PRO-medlem!

Datum: 25 oktober 2019

Plats: Stockholm

Kursledare: Jan Hjalmarsson & Mari Hedin

Tid: 10.00-16.00

Pris: 6 900 SEK ex moms

OBS!
Med ett HR PRO medlemskap i Sveriges HR Förening ingår denna utbildning utan extra kostnad.
Är du istället HR BAS-medlem får du 20% rabatt på ordinarie pris.

Bli medlem »

Mari Hedin, Hälsoutvecklare

 

Jan Hjalmarsson, Arbetsmiljöingenjör

Karin Blomvé, Företagsläkare

Har du frågor? Kontakta mig:

  • Tobias Odervång
    Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

Start typing and press Enter to search