Skapa en gemensam kunskapsplattform för hela teamet!

Vi vet att alla utbildningsbehov inte kan fyllas genom våra öppna utbildningar. Vi har under åren skaffat oss stor erfarenhet av att företags- och branschanpassa utbildningar men även att ta fram och genomföra skräddarsydda utbildningar helt utefter din organisations specifika behov.

Några fördelar med våra skräddarsydda utbildningar

• Utbildningen anpassas utifrån er organisations specifika behov, både innehåll och omfattning
• Deltagarna kommer enbart från er organisation vilket innebär att deltagarna kan vara fria att ta upp riktiga exempel utan att oroa sig för konkurrenter
• Vi genomför utbildningen när det passar er och där det passar er

Vill du veta mer?

Kontakta:

  • Tobias Odervång
    Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

    Mobil: 0708-49 49 54

För att få ut maximal effekt av utbildningsinsatsen är det viktigt att tänka igenom ett antal saker:

• Vilka av din organisations utmaningar vill ni lösa med utbildningen?
• Vilket mål har ni med utbildningen?
• Vad vill ni att deltagarna ska ha med sig efter utbildningen?
• Hur avancerad ska utbildningen vara, kan alla ta till sig materialet? Vilka grundkunskaper behöver deltagarna ha innan själva utbildningen?
• Praktiskt upplägg.
o Hur många behöver utbilda sig?
o Behövs det fler tillfällen?
o Var vill ni att utbildningen ska genomföras?

Låt oss hjälpa er att säkerställa att er organisation är rustad att hantera era specifika utmaningar!

Se även de utbildningar vi erbjuder i nuläget här >>