Utbildningar

Vilken kunskap behöver du fylla på med?

 

Sveriges HR Förening anordnar utbildningar för alla som arbetar inom HR och personalfrågor på olika nivåer. Utbildningarna hålls utav erfarna kursledare som alla är experter inom sina respektive områden- flera av dem har vi samarbetat med i flera år med genomgående höga betyg!

Om du inte hittar just det område som du och din organisation behöver förstärka er i så ta en kontakt med oss. Vi har ett brett kontaktnät och en stor erfarenhet av att skräddarsy och företagsanpassa utbildningar utifrån era specifika behov

Våra utbildningar är öppna för alla men som medlem i Sveriges HR Förening får du alltid minst 20% rabatt på kursavgiften.

Nedan finner du de utbildningar som är aktuella just nu.

Har du frågor om utbildningar?

  • Tobias Odervång
    Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

Vill du få hjälp att skräddarsy en utbildning?

Läs mer »

 

Talent Management 12-13 mars, Stockholm

En undersökning från 2017 i Sverige visar att bara 8% av svaranden instämmer helt i att deras ”Performance-processer driver engagemang och driver rätt aktiviteter”.
Omvänt: 92% av svenska företag befolkas av inte helt engagerade anställda som inte riktigt arbetar med rätt saker.

Hur kan man få fler att bli engagerade och att jobba med rätt saker? Det är potentialen med rätt Talent Management!

Läs mer >>

 

Rekrytering ur två perspektiv 27 mars, Göteborg | 15 maj, Stockholm

En utbildning för dig som vill uppdatera dig om hur rekrytering till företag och organisationer fungerar idag. Förutsättningarna för rekrytering förändras kontinuerligt och det är viktigt att vara uppdaterad för att lyckas, både som arbetsgivare och arbetstagare.

Denna utbildning ingår för dig som är HR PRO-medlem

Läs mer >>

 

Strategisk Lönebildning 3 april, Stockholm 

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

Vad som påverkar vår syn på lön och löneutveckling idag
Lön – en prioriterad verksamhetsfråga utifrån samband mellan mål, prestation och resultat
Behovet av förankrade och verksamhetsanpassade lönekriterier för att uppnå måluppfyllelse och arbetsglädje

Denna utbildning ingår för dig som är HR PRO- medlem

Läs mer >>

Hälsoekonomi 4 april, Stockholm

I de allra flesta organisationer har medarbetarnas hälsa blivit en allt viktigare del av verksamhetens framgångskoncept. Under denna utbildning fördjupar vi de ekonomiska argumenten för insatser som ökar möjligheterna för en bättre hälsostatus, genom en hälsosammare livsstil, på och utanför arbetet.

Utbildningen berör hälsosammare livsstil men framför allt behandlas de ekonomiska argumenten för en god hälsoekonomi i organisationen.

Läs mer >>

Performance Development 9 april, Stockholm

Engagemang och prestation är en av de mest strategiska frågeställningarna inom HR just nu samtidigt som allt fler kritiska röster höjs mot målstyrning och utvecklingssamtal. Denna kurs erbjuder dig ett helhetsperspektiv på trenderna, behoven och möjligheterna att utveckla verksamhetens tillvägagångssätt inom prestationsstyrning och öka både genomförandekraften i verksamheten och medarbetarnas engagemang och prestation i vardagen.

Läs mer >>

Arbetsmiljö för HR 10 april, Göteborg

Lär dig grunderna i arbetsmiljöarbetet med fokus på den senaste forskningen.
• Vad är SAM egentligen
• Friskfaktorer i arbetslivet, arbetslaget, och hos individen
• Effektiv rehabilitering
• Alkohol och droger i arbetslivet.

Denna utbildning ingår för dig som är HR PRO- medlem

Läs mer >>

Whistleblowing i arbetslivet, 15 maj Göteborg & 17 maj Stockholm

Bedrägeri, oetiskt beteende, trolöshet mot huvudman. Rubriker i media angående oegentligheter i arbetslivet blir vanligare och allt fler organisationer inser att man behöver arbeta aktivt för att hantera dessa frågor. Men hur utför man ett aktivt arbete inom organisationen för att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter?

Läs mer >>

Arbetsrätt, 15 november, Göteborg | 22 november Stockholm

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

  • Hur ska organisatoriska förändringar hanteras och hur sker samspel med fackliga organisationer?
  • Hur bör svåra uppsägningar tacklas? Vad händer vid tvist?
  • Vad är lämpligt att reglera i anställningsavtalet och vad ska regleras genom policies? Kan anställningsvillkor omregleras – kan man sänka lönen?
  • Ny rättspraxis för användning av konkurrensklausuler – vad innebär det rent praktiskt för en arbetsgivare?

Denna utbildning ingår för dig som är HR PRO- medlem

Läs mer >>

Start typing and press Enter to search