Utbildningar

Vilken kunskap behöver du fylla på med?

 

Sveriges HR Förening anordnar utbildningar för alla som arbetar inom HR och personalfrågor på olika nivåer. Utbildningarna hålls utav erfarna kursledare som alla är experter inom sina respektive områden- flera av dem har vi samarbetat med i flera år med genomgående höga betyg!

Om du inte hittar just det område som du och din organisation behöver förstärka er i så ta en kontakt med oss. Vi har ett brett kontaktnät och en stor erfarenhet av att skräddarsy och företagsanpassa utbildningar utifrån era specifika behov

Våra utbildningar är öppna för alla men som medlem i Sveriges HR Förening får du alltid minst 20% rabatt på kursavgiften.

Nedan finner du de utbildningar som är aktuella just nu.

Har du frågor om utbildningar?

 • Tobias Odervång
  Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

Vill du få hjälp att skräddarsy en utbildning?

Läs mer »

Diplomerad HR Business Partner | Utbildningsstart: Göteborg 23/9, Stockholm 10/9

Det här programmet är utvecklat för dig som är redo för ditt nästa karriärsteg inom HR-professionen. Utbildningen inkluderar allt du behöver kunna för att ta din verksamhet till nästa nivå.

• Affärsmannaskap – ökad förståelse kring vad som driver företagets affär, vilka mekanismer som skapar lönsamhet och ett gott resultat för verksamheten
• Strategisk HR – vi fördjupar oss inom våra kärnområden och tar oss an ämnena utifrån ett strategiskt perspektiv
• Ledarskap – vi sätter ramarna för vad som kännetecknar sunt och tydligt ledarskap
• Kommunikation – hur får du fram de budskap du vill förmedla och som hjälper dig att driva de förändringar du vill åstadkomma

Läs mer >>

Arbetsmiljö för HR, 25 oktober, Stockholm

Lär dig grunderna i arbetsmiljöarbetet med fokus på den senaste forskningen.

• Vad är SAM egentligen?
• Friskfaktorer i arbetslivet, arbetslaget och hos individen
• Effektiv rehabilitering
• Alkohol och droger i arbetslivet

Denna utbildning ingår för dig som är HR PRO- medlem

Läs mer >>

HR-engelska, 16-17 Oktober, Stockholm

Deltagare kommer att:

• Utöka och konsolidera sitt ordförråd inom HR
• Känna sig tryggare med att använda engelska i professionella sammanhang
• Träna att interagera formellt och informellt i möten, diskussioner och presentationssituationer

Läs mer >>

Utbildning i GDPR, 17 Oktober, Stockholm

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Vilka lagändringar har vi sett inom HR-området som rör GDPR och anställdas personuppgifter?  
 • Varför har Datainspektionen valt arbetsgivares behandling av anställdas uppgifter som ett fokusområde och vad kommer Datainspektionen att granska närmare? Hur går en tillsyn till? 
 • Vilken rätt och möjlighet har arbetstagare att begära ut uppgifter genom ett s.k. registerutdrag? 
 • Har en arbetsgivare rätt att få åtkomst till arbetstagares arbetsmejl, sms-kommunikation och telefonsamtal? 
 • I vilket utsträckning påverkar GDPR tidsrapportering och GPS-positionering av fordon? 
 • Vilka är de vanligaste misstagen för GDPR-projekt inom HR och hur kan de undvikas? 

Läs mer >>

Arbetsrätt

Arbetsrätt, 15 november, Göteborg | 9 december, Stockholm

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Hur ska organisatoriska förändringar hanteras och hur sker samspel med fackliga organisationer?
 • Hur bör svåra uppsägningar tacklas? Vad händer vid tvist?
 • Vad är lämpligt att reglera i anställningsavtalet och vad ska regleras genom policies? Kan anställningsvillkor omregleras – kan man sänka lönen?
 • Ny rättspraxis för användning av konkurrensklausuler – vad innebär det rent praktiskt för en arbetsgivare?

Denna utbildning ingår för dig som är HR PRO- medlem

Läs mer >>

Talent Management, 19-20 november, Stockholm 

Utbildningen erbjuder dig ett helhetsperspektiv inom Talent Management som ska ge både inspiration och konkreta verktyg till att driva ditt arbete med Talent Management utifrån de nya villkoren i omvärlden och på arbetsmarknaden. Du får med dig modeller, checklistor och många goda idéer från kursledare och deltagare. Under utbildningen läggs stor vikt på praktikfall och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Läs mer >>

Strategisk lönebildning, 20 november, Göteborg

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Lön – en prioriterad verksamhetsfråga utifrån samband mellan mål, prestation och resultat
 • Vad är prestation och hur mäter vi det? Individuell lön kopplat till prestation
 • Lönesättande chef, AG, HR och facklig part, mandat och roller
 • Lönesättande samtal – upplägg, genomförande och utvärdering
 • Framtidens utmaningar inom HR-processen lön

Denna utbildning ingår för dig som är HR PRO- medlem

Läs mer >>

Hr-engelska göteborg

HR-engelska, 4-5 december, Göteborg

Deltagare kommer att:

• Utöka och konsolidera sitt ordförråd inom HR
• Känna sig tryggare med att använda engelska i professionella sammanhang
• Träna att interagera formellt och informellt i möten, diskussioner och presentationssituationer

Läs mer >>

Start typing and press Enter to search