Utbildningar

Vilken kunskap behöver du fylla på med?

Sveriges HR Förening anordnar utbildningar för alla som arbetar inom HR och personalfrågor på olika nivåer. Utbildningarna hålls utav erfarna kursledare som alla är experter inom sina respektive områden- flera av dem har vi samarbetat med i flera år med genomgående höga betyg!

Om du inte hittar just det område som du och din organisation behöver förstärka er i så ta en kontakt med oss. Vi har ett brett kontaktnät och en stor erfarenhet av att skräddarsy och företagsanpassa utbildningar utifrån era specifika behov

Våra utbildningar är öppna för alla men som medlem i Sveriges HR Förening får du alltid minst 20% rabatt på kursavgiften.

Nedan finner du de utbildningar som är aktuella just nu.

Talent management utbildning

En undersökning från 2017 i Sverige visar att bara 8% av svaranden instämmer helt i att deras ”Performance-processer driver engagemang och driver rätt aktiviteter”.  Omvänt: 92% av svenska företag befolkas av inte helt engagerade anställda som inte riktigt arbetar med rätt saker.  Hur kan man få fler att bli engagerade och att jobba med rätt [...]

Strategisk Lönebildning

Förändringar inom löneområdet Från och med 2017 ska lönekartläggning genomföras varje år i alla organisationer med fler än tio medarbetare. Nya krav ställs också på kvalitativt genomförda lönesamtal i samband med den nya föreskriften. Dessutom ökar konkurrensen om kompetens vilket påverkar lönesättningen. Dessa och fler förändringar inom löneområdet kräver att du som är ansvarig för [...]

Performance Development

Från Performance Management till Performance Development De senaste åren har allt fler kritiska röster höjds mot vårt traditionella sätt att bedriva målstyrning och utvecklingssamtal. I en svensk studie från 2017 svarar endast 8% av respondenterna "’instämmer helt",’ på frågan om deras Performance-processer driver engagemang och rätt aktiviteter i verksamheten. Både ledare och medarbetare upplever att [...]

Kompetensbaserad rekrytering

Du kompetenta rekryterare –> våga vara expert inom ditt expertområde Du som rekryterare är inte den som kan kärnverksamheten bäst men du är organisationens specialist inom rekryteringsmetoder, -urval och bedömning. Så hur klarar du balansen mellan att vara lyhörd och frågvis men samtidigt ta utrymme som expert? Du som rekryterare vet vilka metoder som är [...]

Hälsoekonomi – Stockholm 24 Oktober

Hälsosammare livsstil – ökad effektivitet I de allra flesta organisationer har medarbetarnas hälsa blivit en allt viktigare del av verksamhetens framgångskoncept. Under denna utbildning fördjupar vi de ekonomiska argumenten för insatser som ökar möjligheterna för en bättre hälsostatus, genom en hälsosammare livsstil, på och utanför arbetet. Utbildningen berör hälsosammare livsstil men framför allt behandlas de [...]

Arbetsrätt utbildning –- Stockholm 12 Oktober

Det arbetsrättsliga regelverket är genomtänkt och fyller en viktig funktion i samhället och på våra arbetsplatser. Som representant för arbetsgivaren vill och ska du göra rätt. Ingen kan kunna allt men du som jobbar med HR eller har personalansvar ska känna till i vilka situationer det finns regler du ska tänka på och vad de [...]

Har du frågor om utbildningar?
Kontakta mig!

  • Tobias Odervång
    Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

    Mobil: 0708-49 49 54

Start typing and press Enter to search