Utbildningar

Vilken kunskap behöver du fylla på med?

 

Sveriges HR Förening anordnar utbildningar för alla som arbetar inom HR och personalfrågor på olika nivåer. Utbildningarna hålls utav erfarna kursledare som alla är experter inom sina respektive områden- flera av dem har vi samarbetat med i flera år med genomgående höga betyg!

Om du inte hittar just det område som du och din organisation behöver förstärka er i så ta en kontakt med oss. Vi har ett brett kontaktnät och en stor erfarenhet av att skräddarsy och företagsanpassa utbildningar utifrån era specifika behov

Våra utbildningar är öppna för alla men som medlem i Sveriges HR Förening får du alltid minst 20% rabatt på kursavgiften.

Nedan finner du de utbildningar som är aktuella just nu.

Har du frågor om utbildningar?

  • Tobias Odervång
    Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

Vill du få hjälp att skräddarsy en utbildning?

Läs mer »

Diplomerad HR Business Partner | 14 september 2020 (Stockholm) eller 21 september 2020 (Göteborg)

Det här programmet är utvecklat för dig som är redo för ditt nästa karriärsteg inom HR-professionen. Utbildningen inkluderar allt du behöver kunna för att ta din verksamhet till nästa nivå.

• Affärsmannaskap – ökad förståelse kring vad som driver företagets affär, vilka mekanismer som skapar lönsamhet och ett gott resultat för verksamheten
• Strategisk HR – vi fördjupar oss inom våra kärnområden och tar oss an ämnena utifrån ett strategiskt perspektiv
• Ledarskap – vi sätter ramarna för vad som kännetecknar sunt och tydligt ledarskap
• Kommunikation – hur får du fram de budskap du vill förmedla och som hjälper dig att driva de förändringar du vill åstadkomma

Läs mer >>

Strategisk scenarioplanering för HR och ledare efter Coronakrisen | 27 maj 2020 (Digital utbildning)

Lär dig scenarioplanering. Scenarioplanering är idag ett nyckelverktyg som kan hjälpa dig att förstå och proaktivt agera innan förändringar sker i omvärlden. Det är både en teknik för att stödja en beslutsprocess och en lärandeprocess där individer, organisationer eller ledningsgrupper utvecklar en bättre förståelse för hur omvärlden och framtiden kan se ut.

Programmet är utformat som en serie webinar med konkreta uppgifter, verktyg och material som ger dig kunskap om hur du tar fram en framtidssäkrad strategi och handlingsplan med hjälp av scenarioplanering där HR, medarbetare och organisation är i fokus.

Läs mer >>

Strategisk lönebildning | Stockholm 8 september & Göteborg 10 november 2020

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

  • Lön – en prioriterad verksamhetsfråga utifrån samband mellan mål, prestation och resultat
  • Vad är prestation och hur mäter vi det? Individuell lön kopplat till prestation
  • Lönesättande chef, AG, HR och facklig part, mandat och roller
  • Lönesättande samtal – upplägg, genomförande och utvärdering
  • Framtidens utmaningar inom HR-processen lön

Denna utbildning ingår för dig som är HR PRO-medlem

Läs mer >>

Digitala Akademin | Över 270 kurser online

Traditionellt lärande möter den digitala världen. Digitala Akademin och dess gedigna kursbibliotek med webbutbildningar tillhandahålls av Diploma Utbildning. Diploma har tagit sig an uppgiften att digitalisera delar av landets mest populära affärsutbildningar med dess specialister och utbildare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Kurserna är tillgängliga direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Delta på dina egna villkor när det passar dig.  

Ingår i medlemskapen HR BAS och HR PRO

Läs mer >>