HR-nätverk

Nästan 100 års erfarenhet av kompetensutvecklande nätverk

Sveriges HR Förening grundades av Kerstin Hesselgren redan 1921 och sedan dess har vi drivit nätverk i olika former. Med andra ord har vi samlat på oss nästan 100 års erfarenhet och vi är stolta över att ha varit med och utvecklat nätverkandet i Sverige.

Genom åren har vi lärt oss vad som skapar värde för våra nätverksdeltagare. För våra deltagare är den kompetensutveckling som nätverken ger otroligt värdeskapande. En del av kompetensutvecklingen sker genom traditionella och elektroniska utbildningar eller genom kompetensöverföring på arbetsplatsen. Men en allt större och viktigare del av kompetensutvecklingen sker i dag i nätverk tillsammans med andra som är aktiva inom samma område.

Klicka på kartan för att se vilka nätverk som finns där du bor

Du som deltagare har inflytande

Ett nyckelord i samtliga nätverk hos oss är deltagarpåverkan. Med det menar vi att deltagarna själva inom ramen för nätverket sätter teman och innehåll för träffarna. Vi tillämpar roterande värdskap för att alla deltagare ska få chansen att välkomna deltagarna till sin arbetsplats och presentera sitt företag/organisation. Varje nätverk har en koordinator som blir Sveriges HR Förenings representant och kontaktperson för nätverket. De flesta nätverk har även en studentrepresentant som hjälper till med administrationen i nätverket och deltar på nätverkets träffar.

Vi vill att du ska kunna tala fritt!

I våra nätverk ska alla deltagare känna sig trygga att kunna diskutera verkligheten som man upplever den och kunna blottlägga delar av sig och sitt arbete. Våra nätverk bygger därför på ett ömsesidigt förtroende mellan medlemmarna. Sveriges HR Förening förbehåller sig rätten att avsluta nätverksdeltagares medlemskap i nätverket om de övergripande riktlinjerna eller nätverkets förtroende inte hålls. Vi tolererar heller inte ett deltagande som baseras på ett tillfälle att sälja varor eller tjänster.

Vill du bli mer aktiv i ett av våra nätverk?

Läs mer här om rollen som koordinator eller studentrepresentant.

Nätverkskoordinator

Koordinatorn är hjärtat i nätverket och har tillsammans med studentrepresentanten en mycket viktig roll för att nätverket ska fungera väl.

Vi erbjuder dig som koordinator;

 • Chansen att knyta värdefulla kontakter med yrkesverksamma inom HR
 • Att ta del av nätverkets samlade kompetens i relevanta frågor
 • Delta på nätverksträffar, ställa frågor och dela med sig av dina tankar och reflektioner

Som koordinator ansvarar du för följande:

 • Du är kansliets kontaktperson för nätverket. Det innebär även att du kan bli kontaktad för att svara på frågor av någon som är intresserad av nätverket. Det rör sig oftast om praktiska frågor såsom hur ofta träffas nätverket osv.
 • Ett ansvar på plats under självaste nätverksträffarna. Det är tacksamt att personen som tackar ja till koordinatorrollen också avser medverka på samtliga nätverksträffar, då rollen innebär ett ansvar på plats. Koordinatorn ser till att nätverket kommer överens om datum, tider, värdskap och teman för terminens träffar. Koordinatorn håller ihop träffen, ser till att agendan följs samt att alla kommer till tals.
 • Koordinatorn tar ställning till ansökningar till nätverket och återkommer till kansliet med eventuell feedback. Det slutliga beslutet fattas sedan centralt av nätverksansvarig på kansliet.

Till din hjälp har du som koordinator ofta en studentrepresentant som hjälper dig med ett antal administrativa uppgifter, hantera inbjudningar inför nätverksträffarna, ta anteckningar under träffen om så efterfrågas samt hantera mindre inköp av exempelvis fika till nätverksträffen.

Som tack för din tid och engagemang får du som koordinator en kostnadsfri uppgradering till från HR Bas till HR Pro under din tid som koordinator, och du får även 50 % rabatt på alla våra årliga events.

Studentrepresentant

Vill du få möjligheten att knyta värdefulla kontakter med yrkesverksamma, få insyn i de frågor och utmaningar som är aktuella inom HR idag?

Vi erbjuder dig som studentrepresentant;

 • En unik möjlighet att komplettera studierna med konkret praktisk kompetens och erfarenhet
 • Chansen att knyta värdefulla kontakter med yrkesverksamma inom HR
 • Att ta del av nätverkets samlade kompetens i relevanta frågor
 • Delta på nätverksträffar, ställa frågor och dela med sig av dina tankar och reflektioner

 

Vi driver idag ett 30-tal nätverk runt i landet, exempelvis personalchef, employer branding, rekrytering, mångfald och jämställdhet, arbetsrätt, coaching osv.

Som studentrepresentant stöttar du koordinatorn med några administrativa uppgifter:

 • Hantera inbjudningar inför nätverksträffarna
 • Ta anteckningar under träffen om så efterfrågas
 • Hantera mindre inköp av exempelvis fika till nätverksträffen

 

Förutom alla möjligheter du får till kompetensutveckling och kontaktskapande ser vi till att du är avgiftsfri medlem under tiden du har rollen som studentrepresentant.

Hittar du inte det nätverk du söker?

Vi driver idag ett 30-tal nätverk runt om i landet och vi erbjuder exempelvis, employer branding, generella nätverk, rekrytering, HR-chefsnätverk, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet och många fler. Saknar du något nätverk där du är verksam? Kontakta oss genom uppgifterna nedan. Kanske vill du vara med och tillsammans med oss starta upp ett helt nytt nätverk?

Om våra nätverk

Träffarna förläggs två till tre gånger per termin, beroende på vad deltagarna i nätverket kommer överens om. Varje nätverksträff är 1,5- 3 timmar på den tid som nätverksmedlemmarna kommit överens om. Antalet deltagare på de flesta träffar är 5 -15 personer.

För att nätverken ska fungera bra och deltagarna ska känna att det är värdeskapande är det viktigt att samtliga deltagare:

 • Prioriterar träffarna och inte avbokar i sista stund
 • Är med och bidrar i nätverket efter sin förmåga
 • Respekterar varandra och inte avslöjar hemligheter utanför nätverket

Pris

Nätverksavgiften för ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i fler än ett nätverk är avgiften för detta 1500 kr ex moms.

Ansökan

Du ansöker enkelt till något av våra nätverk genom att välja den plats du vill nätverka på i kartan ovan. Ansökan ligger på respektive nätverkssida.

Utöka ditt kontaktnät genom ett HR-nätverk!

Delaktighet i ett av våra nätverk ger dig möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter, få nya idéer att pröva i arbetet, få stöd och hjälp med frågor i ditt arbete och en möjlighet att testa egna idéer. Du får ökad kompetens och engagemang att sprida vidare till både kollegor och chefer!

Läs om vilka nätverk som finns i din region:

Om Nätverken

Grundprinciper för nätverken i Sveriges HR Förening

Nätverken karaktäriseras alla av deltagarstyrning, vilket innebär att varje medlem bidrar med sina kunskaper, sitt engagemang samt är med och skapar formerna för nätverket. Du behöver avsätta tid för ditt deltagande på nätverkets träffar och vid behov förankra ditt engagemang med din chef, något vi också kan hjälpa dig med. I och med detta skapar vi nätverk med medlemmar som alla känner gemensam delaktighet och engagemang!

Hur och när kan jag välkomnas in i ett nätverk?

Våra nätverk väljer till stor del själva sina ramverk och det finns därför i vissa fall olika kriterier för att man ska kunna ingå i ett specifikt nätverk. Läs mer under respektive nätverk för att se eventuella kriterier. Du anmäler sedan ditt intresse och vi kommer sedan att hjälpa dig vidare!

Det är högt tryck på våra nätverk i Stockholmsområdet, region östra. För att bibehålla kontinuiteten i träffarna välkomnar vi således in nya medlemmar i januari och augusti. För att säkra en plats i nätverket du är intresserad av bör du dock söka redan idag! Vi har kölistor för respektive nätverk där vi gärna lägger in dig. I övriga landet sker intagningen löpande.

Hur samordnas nätverken?

Varje nätverk har en eller två koordinatorer, en medlem i nätverket som under sin tid som koordinator blir Sveriges HR Förenings representant och kontaktperson för nätverket. De flesta nätverk har även en studentrepresentant som hjälper till med administrationen i nätverket och deltar på nätverkets träffar.

Träffarna förläggs en gång i månaden eller två till tre gånger per termin, beroende på vad medlemmarna i nätverket kommer överens om. Tiden brukar vara 1,5- 3 timmar, förlagt på morgonen, lunchen eller innan arbetsdagens slut. Antalet deltagare på de flesta av våra nätverks träffar brukar vara 5 -15 personer.

Våra nätverk har ett roterande värdskap, vilket ger alla medlemmar i nätverket tillfälle att presentera sitt företag / sin organisation och öka kännedomen om varandras arbetsplatser.

Vi vill att du ska kunna tala fritt!

I våra nätverk ska alla deltagare känna sig trygga att kunna diskutera verkligheten som man upplever den och kunna blottlägga delar av sig och sitt arbete. Våra nätverk bygger därför på ett ömsesidigt förtroende mellan medlemmarna. Sveriges HR Förening förbehåller sig rätten att avsluta nätverksdeltagares medlemskap i nätverket om de övergripande riktlinjerna eller nätverkets förtroende inte hålls. Vi tolererar heller inte ett deltagande som baseras på ett tillfälle att sälja varor eller tjänster.

Pris

Nätverksavgiften för ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i fler än ett nätverk är avgiften för detta 1500 kr ex moms.

Är du student och vill stärka ditt nätverk inom HR?

Som studentrepresentant i våra yrkesnätverk hjälper du nätverkskoordinatorn med enklare administativa uppgifter så som att maila ut inbjudan till nätverksträffarna etc. Du får delta under nätverksträffarna där du knyter värdefulla kontakter för ditt framtida arbetsliv.

Vill du veta mer om HR-nätverk? Kontakta mig!

 • Tobias Odervång
  Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

  Mobil: 0708-49 49 54

Ansökan

Om du är HR PRO-medlem i Sveriges HR Föreningen och är intresserad av att gå med i ett nätverk, gå in på sidan för aktuellt nätverk och fyll i formuläret. Är du inte medlem ännu eller vill uppgradera ditt medlemskap från HR BAS till HR PRO kan du bli medlem här >>

0