HR-nätverk

Utöka ditt kontaktnät genom ett HR-nätverk!

Delaktighet i ett av våra nätverk ger dig möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter, få nya idéer att pröva i arbetet, få stöd och hjälp med frågor i ditt arbete och en möjlighet att testa egna idéer. Du får ökad kompetens och engagemang att sprida vidare till både kollegor och chefer!

Läs om vilka nätverk som finns i din region:

Om Nätverken

Grundprinciper för nätverken i Sveriges HR Förening

Nätverken karaktäriseras alla av deltagarstyrning, vilket innebär att varje medlem bidrar med sina kunskaper, sitt engagemang samt är med och skapar formerna för nätverket. Du behöver avsätta tid för ditt deltagande på nätverkets träffar och vid behov förankra ditt engagemang med din chef, något vi också kan hjälpa dig med. I och med detta skapar vi nätverk med medlemmar som alla känner gemensam delaktighet och engagemang!

Hur och när kan jag välkomnas in i ett nätverk?

Våra nätverk väljer till stor del själva sina ramverk och det finns därför i vissa fall olika kriterier för att man ska kunna ingå i ett specifikt nätverk. Läs mer under respektive nätverk för att se eventuella kriterier. Du anmäler sedan ditt intresse och vi kommer sedan att hjälpa dig vidare!

Det är högt tryck på våra nätverk i Stockholmsområdet, region östra. För att bibehålla kontinuiteten i träffarna välkomnar vi således in nya medlemmar i januari och augusti. För att säkra en plats i nätverket du är intresserad av bör du dock söka redan idag! Vi har kölistor för respektive nätverk där vi gärna lägger in dig. I övriga landet sker intagningen löpande.

Hur samordnas nätverken?

Varje nätverk har en eller två koordinatorer, en medlem i nätverket som under sin tid som koordinator blir Sveriges HR Förenings representant och kontaktperson för nätverket. De flesta nätverk har även en studentrepresentant som hjälper till med administrationen i nätverket och deltar på nätverkets träffar.

Träffarna förläggs en gång i månaden eller två till tre gånger per termin, beroende på vad medlemmarna i nätverket kommer överens om. Tiden brukar vara 1,5- 3 timmar, förlagt på morgonen, lunchen eller innan arbetsdagens slut. Antalet deltagare på de flesta av våra nätverks träffar brukar vara 5 -15 personer.

Våra nätverk har ett roterande värdskap, vilket ger alla medlemmar i nätverket tillfälle att presentera sitt företag / sin organisation och öka kännedomen om varandras arbetsplatser.

Vi vill att du ska kunna tala fritt!

I våra nätverk ska alla deltagare känna sig trygga att kunna diskutera verkligheten som man upplever den och kunna blottlägga delar av sig och sitt arbete. Våra nätverk bygger därför på ett ömsesidigt förtroende mellan medlemmarna. Sveriges HR Förening förbehåller sig rätten att avsluta nätverksdeltagares medlemskap i nätverket om de övergripande riktlinjerna eller nätverkets förtroende inte hålls. Vi tolererar heller inte ett deltagande som baseras på ett tillfälle att sälja varor eller tjänster.

Pris

Nätverksavgiften för ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i fler än ett nätverk är avgiften för detta 1500 kr ex moms.

Är du student och vill stärka ditt nätverk inom HR?

Som studentrepresentant i våra yrkesnätverk hjälper du nätverkskoordinatorn med enklare administativa uppgifter så som att maila ut inbjudan till nätverksträffarna etc. Du får delta under nätverksträffarna där du knyter värdefulla kontakter för ditt framtida arbetsliv.

Vill du veta mer om HR-nätverk? Kontakta mig!

  • Tobias Odervång
    Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

    Mobil: 0708-49 49 54

Ansökan

Om du är HR PRO-medlem i Sveriges HR Föreningen och är intresserad av att gå med i ett nätverk, gå in på sidan för aktuellt nätverk och fyll i formuläret. Är du inte medlem ännu eller vill uppgradera ditt medlemskap från HR BAS till HR PRO kan du bli medlem här >>

Start typing and press Enter to search