Välkommen till HR NU 2019!

Offentlig sektor år 2025! Digitala arbetsplatser med friska medarbetare.

Anmäl dig här

Programmet

91 %

av deltagarna på
senaste HR Dagarna
rekommenderar

Tema:

Kompetensförsörjning
– en framgångsfaktor
och affärsrisk

 • 00 Dagar
  kvar
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds

Årets talare

 • Marcus Oscarsson POLITISK KOMMENTATOR, TV4

  Det svenska politiska läget efter valet 2018.

 • Anna-Karin Hatt VD, ALMEGA

  Arbetslöshet och kompetensbrist – hur går det ihop? Vad gör vi åt det?

 • Claes Peyron MANAGING DIRECTOR, UNIVERSUM

  Varför employer branding är mer affärskritiskt än någonsin och hur arbetsgivare måste börja agera.

 • Jessica Löfström VD, EXPANDERAMERA

  Väljer du bland alla talanger eller bara en del av talangkåren?

Välkommen till HR NU 2019, Sveriges viktigaste HR-konferens för offentlig sektor! Med framåtblick och fokus på ”digitala arbetsplatser med friska medarbetare” fångar vi upp en av de största utmaningarna som offentlig sektor står inför under de kommande åren.

Offentlig sektor genomgår omvälvande förändringar. Pågående och kommande digitala projekt påverkar och förändrar hur vi arbetar, våra roller, arbetsrutiner och vår arbetsmiljö. Många av våra medarbetare känner oro inför framtiden. Som en följd ser vi att sjukfrånvaron ökar och att arbetsgivarvarumärket påverkas negativt.

Något måste göras och det är vår profession, HR funktionen i organisationen, som behöver arbeta för att förebygga och hantera dessa utmaningar. Vad måste vi göra för att inte bli handlingsförlamade utan istället dra maximal nytta av digitaliseringens fördelar? Hur upprätthåller och säkerställer vi bästa möjliga arbetsmiljö för våra medarbetare och ledare? Och hur förebygger vi att förändringarna skapar onödiga slitningar i organisationen?

På HR NU 2019 har vi fokus på dessa frågor och vi välkomnar dig att ta del av insikter och kunskap och delta i diskussionen tillsammans med kollegor i branschen. Våra inbjudna experter kommer, under ledning av vår skickliga moderator Marie Hallander Larsson, att leda dig till olika lösningar och alternativ. Tillsammans arbetar vi för en positiv utveckling inom HR och på våra arbetsplatser!

HR-professionen är den styrande och stöttande expertfunktion som är bäst skickad att leda och stötta medarbetare och chefer genom den digitala revolutionen. Varmt välkommen till HR NU den 20:e mars 2019!

Marie Hallander Larsson, Moderator för HR NU 2019

9 oktober, 10:00-17:00

Frukost och registrering från kl 08:00

Anna-Karin Hatt, VD Almega: Arbetslöshet och kompetensbrist – hur går det ihop? Vad gör vi åt det?
Nils Karlsson, VD Ratio: Kompetens för tillväxt!
Sebastian Wettemark, VD Wildfire: Framgångsfaktorer för kompetensförsörjning. Workshop – del 1.
Henrik Malm Lindberg, Docent i ekonomisk historia: Nyanlända och utlandsfödda – en nyckel för att få ihop kompetenspusslet.
Magdalena Nour, VD MINE & Tarfa Saadalin, Learning Planner Inter IKEA Group: När man inte hittar kompetens till sin verksamhet är det kanske dags att leta någon annanstans – i sig själv.
Allireza Ghahremani, Commercial Director, Sodexo: Medarbetarengagemang för tillväxt, innovation och framgång.
Lena Östblom, HR-chef & Lilian Eriksson, Kommundirektör Ängelholms kommun: En agil kompetensresa för alla!
Anders Hvarfner, Koncernchef Intendia Group: Det livslånga lärandet – nyckeln till en lyckad kompetensförsörjning.

HR dagarna, dag 1

HR dagarna, dag 2

10 oktober, 09:30-16:30

Frukost och registrering från kl. 08:00

Marcus Oscarsson, Politisk kommentator TV4: Det svenska politiska läget efter valet 2018.
Sveriges HR-hjältar: Presentation och intervju av pristagarna på scenen.
Monica Längbo, Strategic HR Monica Längbo & Partners: Det handlar inte längre om vad du kan, utan hur snabbt du lär dig nytt!
Claes Peyron, Managing Director på Universum: Varför employer branding är mer affärskritiskt än någonsin och hur arbetsgivare måste börja agera.
Sebastian Wettemark, VD Wildfire: Framgångsfaktorer för kompetensförsörjning, Workshop – del 2.
Petter Bohman, Visualization Expert på Accenture: Hur analys kan användas på medarbetarnöjdhetsundersökningar, för att öka medarbetarlojalitet och attraktionskraften hos nya kandidater.
Jessica Löfström, VD Expanderamera: Väljer du bland alla talanger eller bara en del av talangkåren?

Partnerloggor

sysarb_logotype

akademikerfssr

Start typing and press Enter to search