Välkommen till Forskardagen!

23 november 2018, Finlandshuset Konferens,
Snickarbacken 4, Stockholm

93 %

av deltagarna på
senaste Forskardagen
rekommenderar

Tema:

Det gränslösa arbetslivet

 • 00 Dagar
  kvar
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds

Zorica Bodiroza

Det här är Forskardagen

Arbetslivet har under de senaste decennierna gått mot mer flexibilitet, inte minst i fråga om när, var och vilka vi utför arbete med. Denna flexibilitet innebär stora fördelar och är en förutsättning för dagens arbetsliv men det nya gränslösa arbetslivet medför också utmaningar för både arbetsgivare och arbetstagare.

På årets Forskardag är vår ambition att belysa vilka förutsättningar, utmaningar och behov som uppstår i det nya arbetslivet där gränsen mellan arbete och fritid suddas ut allt mer och att gränserna i tid och rum och för när och hur arbetet utföras blivit luddigare.

Förutom ett givande och spännande program kommer vinnare av HR Forskarpris 2018 att delas ut.

Moderator för Forskardagen är Zorica Bodiroza.

Årets talare

23 november, 08:30-17:00

Några av frågorna som kommer att belysas under dagen är?

 • Vad innebär chefskap och medarbetarskap i ett flexibelt och gränslöst arbete?
 • Självledarskap efterfrågas allt oftare, är det resultatet av att ny yrkesskicklighet krävs, som kan kallas gränsregleringsförmåga eller gränssättningskompetens, vilken handlar om att medarbetare förväntas reglera och hantera såväl arbetsbelastningen som relationen mellan privatliv och arbete?
 • Hur ska arbetsgivare bemöta kraven på̊ flexibilitet och den ökade rumsliga frikopplingen och att arbete i mindre utsträckning är bundet till genomförandet i traditionella anställningsformer och anställningsrelationer?
 • Hur förmår vi att hantera både den ökade efterfrågan på flexibilitet i form av tillfälliga strukturer, projekt, crowdsourcing osv och att många organisationer är uppbyggda av stabila hierarkiska relationer, befattningar och mål som gradvis utvecklas och förändras?
 • Hur påverkas förutsättningarna för lärande och yrkeskunnande när arbete i större utsträckning utförs utanför det gemensamma arbetsställets? Samtidigt som individer sätter sin prägel på arbetet och blir i mindre utsträckning utbytbara.
 • Utvecklingen av flexibla så kallade aktivitetsbaserade kontorsarbetsplatser hur ska dessa utformas för att ta tillvara både organisationens och individens olika behov för prestation och god arbetsmiljö.

HR dagarna, dag 1

Anmäl dig till Forskardagen

23 november, Finlandshuset Konferens, Stockholm

Missa inte att boka din plats på ett av Sveriges absolut viktigaste event inom forskning för HR. Du anmäler dig enkelt genom länken nedan. Priserna är skrivna exklusive moms.

Priser:

Biljett ordinarie pris: 4 450 kr

Medlemsrabatt: 20% rabatt på ordinarie pris.

Student: 1000 kr

logga_azets

trygghetsradet-logo1200x630

FM_centrerad_färg

sysarb_logotype

akademikerfssr

hr-manager

catalyst-one

Start typing and press Enter to search