Vad händer när sociala medier krockar med arbetslivet?

 In

Gränsen mellan arbetsliv och privatliv blir alltmer otydlig. Anställda använder ofta sociala medier i sitt arbete för arbetsgivarens räkning; men lika mycket för att gynna sin egen karriär samt för helt privat kommunikation med vänner och bekanta. Vems intresse kommer först och hur ska en arbetsgivare agera vid en intressekonflikt?

Vi går igenom rättsläget och vad som gäller arbetsrättsligt för användande av sociala medier på arbetstid och fritid; inom privat sektor och offentlig sektor. Vi diskuterar även förebyggande åtgärder och vad en arbetsgivare bör ha beredskap för.

 

Seminarie-EY-paula

Om Paula

Paula Hogéus är partner på EY Law och har mer än 15 års erfarenhet inom arbetsrättsområdet; särskilt avseende verksamhetsförändringar, omställningsarbete, svåra uppsägningar och regelefterlevnad. Paula leder även Ernst & Youngs globala arbetsrättsteam med arbetsrättsspecialister i mer än 50 länder.

Senaste inläggen
Föredragshållare:
Plats:
Startdatum:
Slutdatum:
Tid: -
Pris medlem:
Pris medlem Pro:
Pris icke medlem:
Sista anmälningsdag:

Anmälan »


Start typing and press Enter to search