Strategisk lönebildning – Stockholm 17/10 2018

 In

Förändringar inom löneområdet

Från och med 2017 ska lönekartläggning genomföras varje år i alla organisationer med fler än tio medarbetare. Nya krav ställs också på kvalitativt genomförda lönesamtal i samband med den nya föreskriften. Dessutom ökar konkurrensen om kompetens vilket påverkar lönesättningen. Dessa och fler förändringar inom löneområdet kräver att du som är ansvarig för lönebildning arbetar långsiktigt och strategiskt och belyser detta ur ett verksamhetsperspektiv. 


Kursinnehåll
Under utbildningen går vi bland annat igenom:

  • Vad som påverkar vår syn på lön och löneutveckling idag
  • Lön – en prioriterad verksamhetsfråga utifrån samband mellan mål, prestation och resultat
  • Behovet av förankrade och verksamhetsanpassade lönekriterier för att uppnå måluppfyllelse och arbetsglädje
  • Vad är prestation och hur mäter vi det? Individuell lön kopplat till prestation
  • Lönesättande chef, AG, HR och facklig part, mandat och roller
  • Lönesättande samtal – upplägg, genomförande och utvärdering
  • Framtidens utmaningar inom HR-processen lön

Ann-Marie Strandell är konsult och senior rådgivare inom företaget Sysarb Group AB. Hon har arbetat med lönebildning de senaste 20 åren och är idag tillsammans med sina kollegor marknadsledande inom lönekartläggning. 

Kommentarer från deltagare om utbildningen i strategisk lönebildning

”Kunnig och rutinerad lärare. Bra med en liten grupp, lättare att diskutera och få input från olika verksamheter då”!

 ”Mycket bra med liten grupp och att vi diskuterade under kursens gång. Jättebra och mycket erfaren kursledare”.

Ø

Senaste inläggen
Föredragshållare: Ann-Marie Strandell
Plats: Stockholm
Startdatum: 2018-10-17
Slutdatum: 2018-10-17
Tid: 09:00-17:00
Pris medlem: 5520.00
Pris medlem Pro:
Pris icke medlem: 6900.00
Sista anmälningsdag: 2018-10-02

Anmälan »


Start typing and press Enter to search