Performance Development

 In

Från Performance Management till Performance Development

De senaste åren har allt fler kritiska röster höjds mot
vårt traditionella sätt att bedriva målstyrning och utvecklingssamtal. I en
svensk studie från 2017 svarar endast 8% av respondenterna ”’instämmer helt”,’ på frågan om deras Performance-processer driver engagemang och rätt aktiviteter i verksamheten.

Både ledare och medarbetare upplever att oönskade bi-effekter kopplade till målsamtalen och efterfrågar ett nytt sätt att diskutera mål, förväntningar och utveckling. Speciellt verksamheter som tidigt anammade best-practice inom Performance Management har börjat skrota sina gamla sätt att bedriva målstyrning och utvecklingssamtal och experimenterar med ett nytt tänk som börjat kallas Performance Development.

Så vad innebär det nya tänket? Vad är egentligen Performance Development? Hur undvikar man att kasta ut barnet med badvattnet i skiftet? Och hur går man tillväga för att skapa en process, en rutin, ett förhållningssätt som känns givande och utvecklande för alla parter samtidigt som vi utvecklar en god verksamhetskultur och ökar verksamhetens förmåga att genomföra strategin?

Performance Development

Nästa generationens tillvägagångssätt inom handlar inte om uppdatering av frågeställningar eller formulär. Performance Development handlar om dialog, löpande återkoppling och uppdatering, transparens i mål och feedback och ett coachande förhållningssätt där det mesta av fokus läggs framåt i tiden istället för att lägga tid på bakåtblickande, (bort)förklaringar, utvärdering och jämförelse mellan medarbetare. Ett konstruktivt, utvecklande och engagerande tillvägagångssätt helt enkelt som säkerställer att verksamhetens och medarbetarnas fokus, prestation och utveckling riktas mot de gemensamma målen. I mångt och mycket är detta en skillnad i såväl process och rutiner som i förhållningssätt hos både ledare och medarbetare som utgör grunden för skapandet av en hel ny prestationskultur.

Ta nästa steg inom Performance Management

Engagemang och prestation är en av de mest strategiska frågeställningar inom HR. Denna kurs erbjuder dig ett helhetsperspektiv på trenderna, behoven och möjligheterna att utveckla verksamhetens tillvägagångssätt och öka både genomförandekraften i verksamheten och medarbetarnas engagemang och prestation. Du kommer att få med dig modeller, checklistor och många goda inspel från kursledare och de övriga deltagarna. Under utbildningen läggs stor vikt på praktiska exempel och samtal mellan deltagarna för att dela erfarenheter och tillsammans identifiera utmaningar och möjligheter.

Kursupplägg Performance development

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

  • • Trenderna i omvärlden som påverkar Performance Management
  • Verksamhetens perspektiv: från strategi till genomförande
  • • Medarbetarnas perspektiv: engagemang, ansvar och utveckling
  • • Styrkor och svagheter i det traditionella sättet
  • • De nya tillvägagångssätten inom Performance Development
  • • Hur skapar en hållbar och högpresterande kultur?
  • • Hur påverkas ledarnas och HR’s roll, fokus och kompetens?
  • • Hur hantera kopplingen till lönesättning, bonusar och karriärutveckling?
  • • Hur kan man anpassa och utveckla det befintliga sättet och hur kommer man bäst igång med Performance Development?

Kurslitteratur som ingår i avgiften: Från Napoleon till
VOKA – är du redo för framtidens organisationer? I priset ingår även för-,
eftermiddagsfika samt lunch.

Kursledare

Björn Haring har 20 års konsulterfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus på strategi och styrning, organisationsutveckling och HR-frågor där medarbetarnas engagemang har stått centralt. Björn har stor erfarenhet av att utforma strategier och utveckla verksamheten genom att skapa effektiva organisationer, involvera medarbetare, och utveckla ledarskap och kultur.

Björn är seniorkonsult på Stardust Consulting och har tidigare arbetat på PwC och PA Consulting. Som konsult har Björn arbetet med både privata och offentliga verksamheter i Sverige och utomlands. Björn är utbildad ekonom med fokus på strategi och organisation och har dessutom en examen inom HR samt en grund i beteendevetenskap.

Sofie König är medförfattare till boken ”Sex steg till en lönsam företagskultur” och har mångårig erfarenhet av frågor som rör marknadspositionering, företagskultur och prestationsstyrning.

Innan Sofie började på Stardust Consulting var hon med och grundade eWork som är ett konsultföretag med en innovativ affärsmodell. På eWork var Sofie vVd med ansvar för Human Resources, marknad och kommunikation. eWork är ett utpräglat tillväxtföretag som har vunnit priser bl a som Sveriges snabbast växande företag, Sveriges bästa arbetsplats för nyanställda samt pris för årets bästa marknadsföring i IT branschen. Sofie har en magisterexamen i ekonomi med inriktning strategisk marknadsföring.

Performance Development Göteborg 23 Oktober

Från Performance Management till Performance Development De senaste åren har allt fler kritiska röster höjds mot vårt traditionella sätt att bedriva målstyrning och utvecklingssamtal. I en svensk studie från 2017 svarar endast 8% av respondenterna ’instämmer helt’ på frågan om deras Performance-processer driver engagemang och rätt aktiviteter i verksamheten. Både ledare och medarbetare upplever att [...]

Pris: 7900 SEK ex moms

Som medlem får du 20% rabatt på utbildningar från Sveriges HR Förening!

Bli medlem »

Senaste inläggen
Föredragshållare:
Plats:
Startdatum:
Slutdatum:
Tid: -
Pris medlem:
Pris icke medlem:
Sista anmälningsdag:

Anmälan »


Start typing and press Enter to search

ann-marie-strandell-strategisk-lonebildning