Onboarding – vägen till framgång

 In

Startsträckan för en nyanställd att nå sin fulla potential blir ofta lång och kostsam för företag.

En bra start på nya jobbet är a och o för att en medarbetare snabbt ska kunna skapa värde till företaget. Med en effektiv onboarding förkortar du startsträckan genom att göra de nya medarbetarna trygga i sina nya roller. Det innebär stora besparingar för verksamheten – men är också bra för företagskulturen, då medarbetarna känner sig välkomna och väl bemötta vilket skapar engagerade medarbetare.

Många företag lägger ner mycket tid och resurser på själva rekryteringsprocessen, men när företaget väl har kommit i mål med valet av kandidat så avstannar ofta processen under en lång period. Av erfarenhet vet vi att tiden mellan signerat anställningsavtal till att den anställde ärsjälvgående och levererar värde till företaget oftast är lång. Denna period är kritisk, då man kan riskera att tappa den värdefulla talang man arbetat så hårt med att rekrytera i första steget. Genom att systematisera processen i digitala verktyg kan ni förkorta denna sträcka avsevärt.

Under föredraget kommer Linda och Sara att lyfta fram fördelarna med en effektiv onboarding, och hur företag kan arbeta systematiskt med onboardingprocesser för sina nyanställda. Resultatet blir en förutsättning för ökat värdeskapande och reducerar oönskad turnover.

 

seminarie-TL-linda

Om Linda

Linda Schweitz har en minst sagt gedigen bakgrund inom ledarskap, strategisk HR och rekrytering.

I hela 19 år har hon haft olika chefsroller i både stora och små organisationer.

Hon är professionell, insiktsfull och har god förståelse för HRs roll och samspelet med organisationen.

Linda håller föreläsningar inom bl a talent management, employer branding och onboarding.

Senaste inläggen
Föredragshållare:
Plats:
Startdatum:
Slutdatum:
Tid: -
Pris medlem:
Pris medlem Pro:
Pris icke medlem:
Sista anmälningsdag:

Anmälan »


Start typing and press Enter to search