HR-träffar i region Väst

 In

Seminarier från Sveriges HR Förening är en självklar väg till kompetenspåfyllning och inspiration för dig som arbetar med HR. Seminarierna genomförs på olika platser i landet och våra frukostseminarier finns dessutom online under mina sidor för dig som är medlem.

Temat för de olika seminarierna varierar, men är alltid aktuella och noga utvalda av oss på Sveriges HR Förening utifrån de önskemål och trender vi ser i vår bransch.

Traditionell HR vs göra skillnad på riktigt – 6/11, Borås

En av våra mest besökta HR-pubar kommer nu till Borås! Med en dragning av Emmy Karnerud och Elin Hartelius som handlar om "Traditionell HR vs göra skillnad på riktigt". De kommer dela sina slutsatser och reflektioner av dessa workshops och dessutom lovar dem att provocera traditionell HR och ge nya tankar om hur HR blir [...]

Frukostseminarium: Motivera investering i HR-teknologi – 30/1, Göteborg

Har du svårt att bygga ett starkt business case och beskriva värde? Trots att avancerad HR-teknologi har potential att drastiskt förändra upplevelser och leverera stort affärsvärde till organisationen kan det vara en utmaning för HR-chefer att övertyga och motivera investeringen. Business Case inom HR-området är ofta svårare att genomdriva jämfört med en investering i till [...]

Frukostseminarium: Talent Management 2.0 – 5/11, Göteborg

Trots medarbetare med hög kompetens och mycket engagemang kan effekten utebli om deras energi inte riktas åt samma håll. Utvecklingstakten är snabb, både inom verksamheter, i omvärlden och i förväntningarna från medarbetarna. De utmaningar vi står inför är mer komplexa och lösningarna kommer bara fram genom samtal, utforskning och samarbete. Först då får vi den samverkan och de [...]

Frukostseminarium: Strategisk Lönebildning – 15/10, Göteborg

När lönesättningen inte fungerar tappar medarbetarna motivationen och upplever att organisationen inte är sjyst. Lönesättningen är en viktig faktor för att medarbetarna ska känna tillit chefen och organisationen och känna sig trygga i sitt arbete. När lönesättningen fungerar trivs människor. Samarbetet mellan chef och medarbetare blir bättre och man kan nå de gemensamma målen. Lönen [...]

Senaste inläggen
Föredragshållare:
Plats:
Startdatum:
Slutdatum:
Tid: -
Pris medlem HR BAS:
Pris medlem HR PRO:
Pris icke medlem:
Sista anmälningsdag:

Anmälan »


Start typing and press Enter to search

region-sydostregion-ost