HR-träffar i region Syd

 In

Seminarier från Sveriges HR Förening är en självklar väg till kompetenspåfyllning och inspiration för dig som arbetar med HR. Seminarierna genomförs på olika platser i landet och våra frukostseminarier finns dessutom online under mina sidor för dig som är medlem.

Temat för de olika seminarierna varierar, men är alltid aktuella och noga utvalda av oss på Sveriges HR Förening utifrån de önskemål och trender vi ser i vår bransch.

En arbetsrätt i förändring – 22/11, Helsingborg

Vi lever i en föränderlig värld och arbetsrätten är satt under lupp. Vad innebär de olika initiativen som är på gång? Under seminariet går vi igenom: - LAS-utredning - Strejkrätten - Arbete efter 67 år - Förändrade regler för uppsägningstvister - Crowd workers - Gemensamt arbetsrätt inom EU?   Avbokningsvillkor: Avboka senast 48 timmar innan [...]

En arbetsrätt i förändring – 21/11, Malmö

Vi lever i en föränderlig värld och arbetsrätten är satt under lupp. Vad innebär de olika initiativen som är på gång? Under seminariet går vi igenom: - LAS-utredning - Strejkrätten - Arbete efter 67 år - Förändrade regler för uppsägningstvister - Crowd workers - Gemensamt arbetsrätt inom EU? 16.30: Starttid 16.45-17.30: Föredrag från Trygghetsrådet med [...]

Frukostseminarium: Motivera investering i HR-teknologi – 4/12, Malmö

Har du svårt att bygga ett starkt business case och beskriva värde? Trots att avancerad HR-teknologi har potential att drastiskt förändra upplevelser och leverera stort affärsvärde till organisationen kan det vara en utmaning för HR-chefer att övertyga och motivera investeringen. Business Case inom HR-området är ofta svårare att genomdriva jämfört med en investering i till [...]

Frukostseminarium: Talent management 2.0 – 4/11, Malmö

Trots medarbetare med hög kompetens och mycket engagemang kan effekten utebli om deras energi inte riktas åt samma håll. Utvecklingstakten är snabb, både inom verksamheter, i omvärlden och i förväntningarna från medarbetarna. De utmaningar vi står inför är mer komplexa och lösningarna kommer bara fram genom samtal, utforskning och samarbete. Först då får vi den samverkan och de [...]

Frukostseminarium: Strategisk Lönebildning – 16/10, Malmö

När lönesättningen inte fungerar tappar medarbetarna motivationen och upplever att organisationen inte är sjyst. Lönesättningen är en viktig faktor för att medarbetarna ska känna tillit chefen och organisationen och känna sig trygga i sitt arbete. När lönesättningen fungerar trivs människor. Samarbetet mellan chef och medarbetare blir bättre och man kan nå de gemensamma målen. Lönen [...]

Senaste inläggen
Föredragshållare:
Plats:
Startdatum:
Slutdatum:
Tid: -
Pris medlem HR BAS:
Pris medlem HR PRO:
Pris icke medlem:
Sista anmälningsdag:

Anmälan »


Start typing and press Enter to search

region-norr