HR-träffar i region Öst

 In

Seminarier från Sveriges HR Förening är en självklar väg till kompetenspåfyllning och inspiration för dig som arbetar med HR. Seminarierna genomförs på olika platser i landet och våra frukostseminarier finns dessutom online under mina sidor för dig som är medlem.

Temat för de olika seminarierna varierar, men är alltid aktuella och noga utvalda av oss på Sveriges HR Förening utifrån de önskemål och trender vi ser i vår bransch.

Leda på distans – framtidens hållbara arbetssätt! – 9/3, Stockholm

Med stöd av dagens teknik ger vi våra medarbetare stora möjligheter att lösa sina arbetsuppgifter på andra platser än på kontoret. Att leda på distans handlar inte bara om att ha personal spridd geografiskt beroende på verksamhetens organisation. I många fall förväntar sig också medarbetarna denna frihet, dvs möjligheten att just jobba hemma och då [...]

Agilt… vad är det? Och hur påverkar det mig i min roll på HR? – 5/3, Stockholm

Allt fler företag anammar agila principer och arbetssätt. Det som tidigare var en metodik för utvecklingsteam inom IT har vuxit sig till en utbredd trend under flaggen ”business agility” eller ”agile enterprise”, där det agila förhållningssättet implementeras brett över hela organisationen. Men vad är agilt egentligen? Och hur påverkas HR av att företaget går över [...]

Konkreta verktyg för att boosta er förändringsresa – 1/4, Stockholm

De flesta företag vill öka takten i utvecklingen av affärsmodeller, produkter, tjänster och arbetssätt. Det kräver högre produktivitet och starkare innovationskraft, något som kommer med medarbetare som vill vara en del av förändringen. Om du ibland har känslan av att du baxar dina chefer och medarbetare framåt så är du inte ensam. Tre av fyra [...]

Datadriven organisationsutveckling – 10/3, Stockholm

Hur kan man arbeta proaktivt med organisationsutveckling med hjälp av aktuell data? Det gissningsbaserade ledarskapet hör gårdagen till. Idag finns det smarta verktyg som gör det möjligt att på ett enkelt sätt få tillgång till aktuell fakta om hur organisationen upplever sin arbetssituation. Under seminariet presenteras exempel där organisationer har implementerat ett datadrivet arbetssätt för [...]

Så får du kulturen att genomsyra organisationen – 6/2, Stockholm

Genom fokus på ledarskap och ett gott kundmöte har Systembolaget ett högt anseende och har utnämnts till den institution som svenska folket har mest förtroende för. Hur bygger man en kultur med kunden i fokus? Hur motiverar man medarbetarna på bästa sätt? Hur ser framgångsfaktorerna ut? Och hur ser utmaningarna ut framåt? Hör Chatarina Eriksson, [...]

Ohövliga beteenden i arbetslivet – 20/2, Stockholm

Kollegan som fäller nedlåtande kommentarer, kollegor som inte hälsar på varandra i korridoren och någon som glöms bort att bjudas med på kontorsfikan. Det kan beskrivas som ohövliga beteenden och handlar om subtila men vardagliga negativa beteenden i arbetslivet. Det kan upplevas som småsaker men dessa, både medvetna och omedvetna handlingar, har visats för med [...]

Frukostseminarium: Motivera investering i HR-teknologi – 29/1, Stockholm

Har du svårt att bygga ett starkt business case och beskriva värde? Trots att avancerad HR-teknologi har potential att drastiskt förändra upplevelser och leverera stort affärsvärde till organisationen kan det vara en utmaning för HR-chefer att övertyga och motivera investeringen. Business Case inom HR-området är ofta svårare att genomdriva jämfört med en investering i till [...]

Senaste inläggen
Föredragshållare:
Plats:
Startdatum:
Slutdatum:
Tid: -
Pris medlem HR BAS:
Pris medlem HR PRO:
Pris icke medlem:
Sista anmälningsdag:

Anmälan »


region-vast