HR-träffar i region Öst

 In

Seminarier från Sveriges HR Förening är en självklar väg till kompetenspåfyllning och inspiration för dig som arbetar med HR. Seminarierna genomförs på olika platser i landet och våra frukostseminarier finns dessutom online under mina sidor för dig som är medlem.

Temat för de olika seminarierna varierar, men är alltid aktuella och noga utvalda av oss på Sveriges HR Förening utifrån de önskemål och trender vi ser i vår bransch.

Ohövliga beteenden i arbetslivet – 18/2, Stockholm

Kollegan som fäller nedlåtande kommentarer, kollegor som inte hälsar på varandra i korridoren och någon som glöms bort att bjudas med på kontorsfikan. Det kan beskrivas som ohövliga beteenden och handlar om subtila men vardagliga negativa beteenden i arbetslivet. Det kan upplevas som småsaker men dessa, både medvetna och omedvetna handlingar, har visats för med [...]

Frukostseminarium: Mindset och beteenden – viljan att driva förändring – 22/11 Stockholm

Hur kan vi förändra mindset och beteenden hos människor så att de de blir motiverade att själva vilja driva förändring? Hur kan vi utrusta människor med den kunskap och de resurser som krävs för att driva förändring och kunna hantera en allt snabbare förändringstakt? Hyper Island har genom att skapa en skola baserad på erfarenhetsbaserat lärande [...]

Frukostseminarium: Motivera investering i HR-teknologi – 29/1, Stockholm

Har du svårt att bygga ett starkt business case och beskriva värde? Trots att avancerad HR-teknologi har potential att drastiskt förändra upplevelser och leverera stort affärsvärde till organisationen kan det vara en utmaning för HR-chefer att övertyga och motivera investeringen. Business Case inom HR-området är ofta svårare att genomdriva jämfört med en investering i till [...]

Frukostseminarium: Talent Management 2.0 – 27/11, Stockholm

Trots medarbetare med hög kompetens och mycket engagemang kan effekten utebli om deras energi inte riktas åt samma håll. Utvecklingstakten är snabb, både inom verksamheter, i omvärlden och i förväntningarna från medarbetarna. De utmaningar vi står inför är mer komplexa och lösningarna kommer bara fram genom samtal, utforskning och samarbete. Först då får vi den samverkan och de [...]

Senaste inläggen
Föredragshållare:
Plats:
Startdatum:
Slutdatum:
Tid: -
Pris medlem HR BAS:
Pris medlem HR PRO:
Pris icke medlem:
Sista anmälningsdag:

Anmälan »


Start typing and press Enter to search

region-vast