HR-träffar i region Norr

 In

Seminarier från Sveriges HR Förening är en självklar väg till kompetenspåfyllning och inspiration för dig som arbetar med HR. Seminarierna genomförs på olika platser i landet och våra frukostseminarier finns dessutom online under mina sidor för dig som är medlem.

Temat för de olika seminarierna varierar, men är alltid aktuella och noga utvalda av oss på Sveriges HR Förening utifrån de önskemål och trender vi ser i vår bransch.

Hur vi kan möta olikheter – HR Frukost i Falun 22/2

Andreas Åslin, verksamhetschef på Centrum för flerspråkighet, Falu kommun, arbetar idag med verksamhet inom undervisning av modersmål Falu kommun. Andreas har lång erfarenhet av att möta människor från andra kulturer, med andra språk och vanor. Andreas berättar om erfarenheter och historier från sitt arbetsliv för att ge oss verktyg att möta olikheter med nya ögon. […]

De största möjligheterna och utmaningarna med people analytics, Umeå 13/3

Med people analytics kan beslut och åtgärder baseras på fakta istället för på hörsägen, men utmaningarna för att lyckas är flera.   People analytics innebär att man gör täta mätningar av olika kriterier som är avgörande för företagets framgång, såsom medarbetarnas välmående, ledarskap, sjukfrånvaro och företagets omsättning. Med people analytics kan du bättre förstå ditt [...]

Så skapar du en förändringsdriven kultur, Falun 3/4

När chefen måste driva på och tala om för medarbetarna vad de ska göra är det svårt att skapa förändring. Vi kommer att behöva förändra hur vi jobbar mycket mer i framtiden än idag. Därför behöver vi bli bättre på att skapa en förändringsdriven kultur där förändring är det normala och inte det som skaver. [...]

Senaste inläggen
Föredragshållare:
Plats:
Startdatum:
Slutdatum:
Tid: -
Pris medlem:
Pris medlem Pro:
Pris icke medlem:
Sista anmälningsdag:

Anmälan »


Start typing and press Enter to search