Hälsoekonomi – Hälsosammare livsstil

 In

HÄLSOEKONOMI – 

Hälsosammare livsstil – ökad effektivitet

I de allra flesta organisationer har medarbetarnas hälsa blivit en allt viktigare del av verksamhetens framgångskoncept. Under denna utbildning fördjupar vi de ekonomiska argumenten för insatser som ökar möjligheterna för en bättre hälsostatus, genom en hälsosammare livsstil, på och utanför arbetet.

Utbildningen berör hälsosammare livsstil men framför allt behandlas de ekonomiska argumenten för en god hälsoekonomi i organisationen.

Utbildningen vänder sig till dig som vill:

  • öka förståelsen för de ekonomiska sambanden mellan hälsa och en organisations framgång,
  • stärka de ekonomiska argumenten för åtgärder som förbättrar hälsostatusen bland de anställda.
  • bli bättre på att analysera, tolka och även ta fram nyckeltal kring hälsa och arbetsmiljö.

Ur innehållet:

  • Hälsoekonomiskt förhållningssätt med bl.a. personallivscykeln och sambanden mellan hälsa och effektivitet.
  • Ekonomiska schabloner kring hälsa och arbetsmiljö.
  • Ekonomiska argument för aktiviteter som förbättrar hälsostatusen för de anställda.
  • Granskning, tolkning och konstruktion av nyckeltal som påvisar hälsostatusen i organisationen.
  • Simuleringar av den egna organisationens, eller en fiktiv organisations, hälsonyckeltal med tillhörande tolkningar och aktivitetsplaner.
  • Därför lever vi som vi gör – en förklaringsmodell till varför inte alla väljer en hälsosam livsstil.

Korta teoripass varvas med diskussioner och övningar i gruppen. Du har nytta och glädje av utbildningen oavsett vad du arbetar med men extra relevant bör utbildningen vara för dig som arbetar med hälso- och friskvårdsfrågor eller har ett arbete som till mer eller mindre stora delar handlar om att påverka andra anställda.

Utbildningsledare: Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet.

Anders är civilekonom och han har arbetat i Labora Konsultforum sedan år 1988 med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor. Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till bl a ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal”, ”Effektiv friskvård – lönsammare företag” och ”Personalresurser – ett arbetsmiljöekonomiskt perspektiv”.

Ø

Senaste inläggen
Föredragshållare: Anders Johrén
Plats: Stockholm
Startdatum: 2018-10-24
Slutdatum: 2018-10-24
Tid: 09:00-17:00
Pris medlem: 5520.00
Pris medlem Pro: 5530.00
Pris icke medlem: 6900.00
Sista anmälningsdag: 2018-10-23

Anmälan »


Start typing and press Enter to search