Lena Bjurner är en av utbildningsledarna på AI-utbildningen

0