Se alla nyheter

En schysst och rättvis arbetsplats med lagom belastning och gott arbetsklimat. Hur får vi till det? Läs forskarnas bästa tips om hur ni kan jobba med OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö. Ta också del av mängder av verktyg.

Av Jeanette Neij

Arbetsbelastningen, hur vi är mot varandra och hur arbetstiden förläggs påverkar hur vi mår på jobbet. Det tillhör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Arbetsgivare har lika stort ansvar för OSA som för den fysiska arbetsmiljön.

En som forskar kring frågorna är Stefan Blomberg, psykolog vid Arbets- och miljömedicin i Linköping. Han studerar särskilt arbetsrelaterad mobbning.

Varför är OSA så viktig på arbetsplatsen?
– För gemene man är ju den sociala arbetsmiljön det man lever i hela dagarna. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv är det ingen organisation som är så ineffektiv som en där man inte litar på varandra och där det ständigt är konflikter, tjafs och bråk. Och dålig social arbetsmiljö skapar psykisk ohälsa, vilket i dag är den största orsaken till sjukskrivningar, säger han.

Hjälpsamhet viktigt
Pia Tham är universitetslektor och forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Hon har studerat socialsekreterares arbetsvillkor i många år. Hon har tydligt sett att frågor kring organisation och mellanmänskliga aspekter är allra viktigast för hur man trivs på arbetsplatsen och för om man vill stanna kvar.

– Det slår igenom i alla analyser, framför allt när det gäller om man är på väg att sluta eller inte. Hur ledningen bryr sig om medarbetarnas välbefinnande och om medarbetarna får uppskattning – den typen av frågor är viktigast, viktigare än kraven i arbetet, säger hon.

Vad är viktigt för ett framgångsrikt OSA-arbete?
– Att medarbetare får vara med på sina villkor. Att skapa delaktighet – beslut ska inte komma uppifrån. I en del organisationer har man på så sätt kunnat införa förändringar som medarbetare annars är kritiska mot, berättar Pia Tham.

Stefan Blomberg framhåller att man ska akta sig för quick fix. Det gäller att jobba långsiktigt med två huvudsakliga frågor.

– Den ena är tillit och stöd i den sociala arbetsmiljön. Den andra är ordning och reda i den organisatoriska arbetsmiljön. Ha de här två kompassriktningarna och låt dem påverka beslut i många olika frågor. Det handlar om ledarskap, chefskap, roller, kultur, värderingar, arbetsbelastning, bemanningsnivåer och mycket mer, säger Stefan Blomberg.

”Hur hanterar ni vassa, tunga och tickande bollar i din organisation? OSA-kollen är ett verktyg som ger chefer stöd i att jobba tillsammans med sina medarbetare för bra organisatorisk och social arbetsmiljö.”

Byline: Kristofer Samuelsson / Suntarbetsliv

Gör så här för bättre OSA – 9 forskartips

1. Avsätt tid. Ge frågorna tillräckligt utrymme och sätt er in i dem. Utbilda arbetsledarna.

2. Ta hjälp. Använd lättillgängliga och pedagogiskt uppbyggda verktyg. Hos Suntarbetsliv finns OSA-kollen som ger stöd för att tillsammans på arbetsplatsen jobba förebyggande och främjande.

3. Håll kompassen rätt. Låt tillit, förtroende och stöd i den sociala arbetsmiljön samt ordning och reda i den organisatoriska vägleda vid beslut.

4. Premiera rätt ledarskap. Tappa inte bort den mellanmänskliga och sociala dimensionen – det ger stora risker över tid. Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

5. Beakta forskningen. Besluta enligt vetenskapligt baserad kunskap, exempelvis om öppna kontorslandskap och antal medarbetare per chef.

6. Tänk långsiktigt. Kortsiktiga vinster sker ofta till priset av långsiktiga problem. Det går att räkna på investeringar i arbetsmiljö.

7. Underbemanna och överbelasta inte. Ett rättvist och schysst bemötande på såväl medarbetar- som chefsnivå hinns inte med vid dålig bemanning och för hög arbetsbelastning. Matcha krav och resurser.

8. Tydliggör roller och ansvar. Det går inte att göra ett bra jobb om förväntningarna är oklara.

9. Värna återhämtning. Schemalägg hälsofrämjande och se över raster för tillräcklig återhämtning mellan och under arbetspass.

Artikeln är en kortare version av 11 vinster av att jobba med OSA och kommer från Suntarbetsliv, som tillhandahåller kostnadsfria verktyg och stöd för arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling till kommun- och landstingssektorn.

0